Caps & Plugs Manufacturer, Supplier.
+66 2 81 99 501   +66 65 965 4406
Business Hours: 8AM - 5PM
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน!

 
 
ขอฟรีแคตตาล็อก
 
รถเข็น
 
รถเข็นของคุณว่างเปล่า
 
ขอตัวอย่าง


ไม่มีการขอตัวอย่างในรถเข็น

 
ข่าว
 
 
 
 
 

 

 


ขอแคตตาล็อก
 
 
แคตตาล็อก Essentra Components ฉบับที่ 3 มีสินค้าคุณภาพมากกว่า 16,500 รายการ
 
เลือกวิธีการจัดส่ง โดยสามารถเลือกได้หลายวิธี
ส่งแคตตาล็อกทางไปรษณีย์  
ส่งแคตตาล็อกทางอีเมล    
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกฉบับเต็ม (ไฟล์ขนาด 159MB)  
 
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพียงบางส่วน โดยสามารถเลือกได้หลายส่วน
       Caps & Plugs section only (file size 12mb) 
       Hydraulic and Pneumatic section only (file size 8mb)
       Pipe & Flange Protection section only (file size 3mb) 
       High Temperature Masking section only (file size 4mb) 
       Circuit Board Hardware section only (file size 6mb) 
       Card Guides & Pullers section only (file size 4mb)  
       LED Hardware section only (file size 3mb) 
       Cable Ties & Cable Management section only (file size 13mb)  
       EMI Suppression Ferrite Cores section only (file size 88mb) 
       Fiber Management section only (file size 4mb) 
       Fan Mounting Accessories section only (file size 3mb)  
       Fasteners & Fixings section only (file size 8mb) 
       Locks, Latches, Catches and Hinges section only (file size 15mb)  
       Gasketing & Enclosure Accessories section only (file size 3mb) 
       Slide Bearings & Vibration Mounts section only (file size 3mb)  
       Handles, Knobs & Positioning Components section only (file size 6mb) 
       Feet & Castors section only (file size 4mb)  
       Tube Inserts, Connectors & Ferrules section only (file size 5mb)  
       Furniture Fittings section only (file size 3mb)   
 
กรุณากรอกข้อมูลของคุณที่ด้านล่าง (*ช่องสำคัญที่ต้องกรอก) หรือติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าของเราได้ที่ +66 2 81 99 501
 
 

ข้อมูลเบื้องต้น

 
ชื่อ*:
ตำแหน่งงาน*:
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานโดยตรง หรือมือถือ*:
ที่อยู่อีเมล*:
คุณรู้จักเอสเซนทรา คอมโพเน้นท์ ได้อย่างไร*
 
 

ข้อมูลการจัดส่ง

 
ชื่อบริษัท*:
ที่อยู่:
รหัสไปรษณีย์:
เมือง:
ประเทศ:
ความคิดเห็นหรือคำขอ:
 
 
 
   
 
 
 
  ลิงค์ที่ใช้บ่อย  
   
   
   
Caps & Plugs Plastic Caps, Plastic Plugs PVC Caps, PVC Plugs Vinyl Caps, Vinyl Plugs Silicone Caps, Silicone Plugs
กรุณารอ